Opkomende wedstrijden
Ere Afdeling
  Sportwereld A - De Kneut A
  2024-04-26.
  Tap Team A - Den Tell X
  2024-04-26.
  Sniper A - Excellentie
  2024-04-26.
  Den Tell C - Reddy
  2024-04-26.
  Tzand A - Kastelein A
  2024-04-26.
  Den Tell A - Tap Team H
  2024-04-26.
  Infinity - Christiane&Dirk
  2024-04-26.
Eerste Afdeling
  Sportvrienden A - Kastelein C
  2024-04-26.
  Bijlken B - Tap Team C
  2024-04-26.
Tweede Afdeling
  Belle Vue B - Bijlken C
  2024-04-26.
  Tonneke B - Sportwereld B
  2024-04-26.
  Den Tell D - E-Team Belle-Vue
  2024-04-26.
Derde Afdeling
Vierde Afdeling
BEKER GEOZ
BEKER TOEKOMST
Recent Nieuws
 2024-04-04      
Competitie format
Beste GEOZ leden, Via deze open brief wil u bestuur graag alle GEOZ leden correct en volledig informeren. U zal het ongetwijfeld wel al ergens van horen zeggen hebben, er waait een idee tot nieuw competitieformat doorheen het biljartlandschap. Op 17/02 geïntroduceerd en voorgesteld op de Algemene vergadering van KBGB aan de verbonden, en reeds goed bevonden door alle andere verbonden die gaan instappen vanaf volgend seizoen. Dit met als doel een uniform competitieformat/puntentelling te hebben overheen alle verbonden. Het bestuur GEOZ is hier echter van mening dat voor zo een ingrijpende verandering men-volgens hun statutaire verplichtingen-beroep moet doen op het hoogste beslissingsorgaan van onze vzw, namelijk de algemene vergadering. M.a.w. een beslissing die we samen moeten nemen. Op onze jongstleden algemene vergadering van GEOZ op 24/02 heeft onze voorzitter, Xavier, hier dan ook de toelichting m.b.t. het nieuw competitieformat willen geven. Echter door de rumoerige omstandigheden mede ten gevolge van te weinig voorlichting hierover, we steken hier gerust als bestuur ook ons hand in eigen boezem, werd het een oneindig debat en is hier de globale stem zeker niet aanhoort geweest. Daarom is na de algemene vergadering door het bestuur beslist geweest om via mail naar alle werkende leden de verdere toelichting m.b.t. nieuw competitieformat te geven en een stemming/poll te organiseren. Hierbij werd gevraagd aan de clubverantwoordelijjke om eens te luisteren binnen hun club wat er leeft van meningen. Op basis van de binnengekomen opmerkingen en resultaten van de stemming heeft het bestuur dan ook beslist een extra uitzonderlijke algemene vergadering in te lassen om onderstaand concreet voorstel voor te leggen op de AV. Het betreft een tweeluik waarbij indien voorstel 1 wordt goedgekeurd er een 2de supplementair voorstel wordt gedaan ter stemming. 1) Vanaf seizoen 2024 - 2025 bepaling eindresultaat op basis van de manches te tellen : => Er wordt nog steeds gespeeld naar 2 winnende manches (best of 3) maar elke manche wordt geteld. => De ploeg die over de 6 matchen heen opgeteld de meeste manches heeft, is gewonnen. => Men gaat terug van 3 naar 2 winstpunten. Gelijkspel zoals nu elks 1 punt. => De toekenning punten voor het individueel klassement blijft behouden zoals gekend. Het systeem met manches tellen zal zorgen voor een vernieuwde en andere dynamiek waarin ELKE manche belangrijk is. Elke bijdrage van manchewinst kan bepalend kan zijn voor het eindresultaat. Eventuele forfaits op 6 bijvoorbeeld zullen hier ook meer mee vermeden worden. 2. Bis) Vanaf seizoen 2025 – 2026 overgaan van 6 naar 5 spelers : => Dit is een voorstel op basis van jullie opmerkingen m.b.t. het late eind uur. Deze opmerkingen klinken de laatste jaren steeds luider en talrijker. Men moet het ergens kunnen onder ogen zien. Ons huidig competitieformat is niet meer afgestemd op de veranderde maatschappij, vooral na de ongelukkige coronaperiode, waarin de noden van de mensen op andere en/of verschillende vlakken liggen, waar de beleving ervan maximaal moet zijn en waarin het 1 niet in de weg mag staan van het ander en omgekeerd. => Tevens hebben we al langer het gekende fenomeen van de vergrijzing van ons verbond. => Naar 5 spelers in combinatie met manches tellen maakt een gelijkspel mogelijk. => Waarom naar 5 spelers? We willen hierin ook niet te veel raken aan onze lokaalhouders. Al mag hierin zeker de kanttekening gemaakt worden, hoeveel ploegen zijn er nog die voltallig van begin tot einde aanwezig zijn in het lokaal? Dit zullen dus de concrete voorstellen zijn die worden voorgedragen ter rechtsgeldige stemming op de extra algemene vergadering. Mogen we jullie vriendelijk vragen om in het globale, toekomstgerichte belang van ons GEOZ verbond mee te denken en jullie voorkeur mee te geven aan jullie werkende leden. Graag ontvangen we onze werkende leden zo talrijk mogelijk(max 2 / club) in diezelfde globale gedachtegang waar jullie binnenkort een uitnodiging voor zullen ontvangen. Alvast bedankt! Mvg Jullie GEOZ bestuur
 2024-03-26      
nieuwe site seizoen 2024/2025
Voor het seizoen 2024 - 2025 zal er een nieuwe site zijn voor het invullen van het wedstrijdblad . deze kan je bekijken op : geoz.kbgb.be
 2022-08-30      
Administrator
Bij problemen bel Barbier Xavier 0475/89.48.61 Of stuur mail naar xavier@new-geoz.be